Impressum

Ulica Potrzebowicka 5
64-730 Wielen | Polen

E-Mail: biuro@kettler.pl
Tel.: +48 67 256 26 50

Zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu, Wydział
XXII Gospodarczy
KRS: 0000125870,
NIP: 7640006558,
Regon: 570120903,
BDO: 000007741
Wysokość kapitału zakładowego: 2 568 000,00 zł.
ISO 9001:2015 certyfikat nr 12 100 56201